Помогите пожалуйста вставить артиклы "a" и "an" 1 WE CAN SEE---------- ANT.IT IS ---------- BLACK ANT. 2 IT IS --------COAT. IT IS ---------OLD COAT . 3 EMILY IS ------------ ELF. SHE IS --------HAPPY ELF. 4 I CAN SEE --------- EGG. IT IS---------- LITTLE EGG.

July 13, 2017 / Rating: 4.3 / Views: 124

Комментарии:

Саша commented 0 days ago
1.an ant                              a black
2.a coat                              an old
3.an elf                               a happy
4.an egg                             a little

Related Images "Помогите пожалуйста вставить артиклы "a" и "an" 1 WE CAN SEE---------- ANT.IT IS ---------- BLACK ANT. 2 IT IS --------COAT. IT IS ---------OLD COAT . 3 EMILY IS ------------ ELF. SHE IS --------HAPPY ELF. 4 I CAN SEE --------- EGG. IT IS---------- LITTLE EGG." (104 pics):

КОГДА СТАВИТСЯ THE, А КОГДА A | Говорим.

Статья о почти всех случаях употреблениях артикля the2017-2018 © prostokrim.ru
Sitemap